Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
179
velerlei zaken met behulp van dit werktuig. Het is natuur-
lijk, dat in deze landen bij het slöjdonderwijs die omstan-
digheid zich doet gelden, en men het mes als hoofdwerktuig
aanmerkt; in andere landen als Frankrijk, Duitschland,
ons vaderland enz. is meer verdeeling van den arbeid,
en de bedrevenheid in het hanteeren van het mes tot
vervaardiging van allerlei zaken minder groot, of liever
bestaat zij weinig of niet. Men zondere natuurlijk plaat-
selijke toestanden als in het Schwarzwald, enkele
streken van Zwitserland, enkele visschersdorpen in Noord-
Holland en Friesland bestaan, uit. Men gebruikt hier
te lande b. v. zoowel als overal elders wel een mes,
maar zelden met het doel om van hout iets bruikbaars
te vervaardigen, en dit is wederom een omstandigheid,
die niet over het hoofd mag worden gezien.
Ambachtslieden gebruiken bij hun arbeid zelden of
■nooit het gewone mes. Waarom niet? Het antwoord is
gemakkelijk te geven.
Niet omdat de hanteering voor dit werktuig met zoo-
vele bezwaren gepaard gaat, — gelijk men wel eens be-
weert, meer omdat men met atidcre werktingen, den beitel
b. V. veel gemakkelijker en betere residtaten bekomt. Er
moet b. v. een vierkante stok gemaakt worden. — Probeer
het eens dit even zuiver met het mes als met de schaaf of
den beitel te doen. Het gaat niet. Dit zal zeker wel de
oorzaak wezen, waarom de ambachtslieden het mes niet
als een serieus werktuig erkennen.
De moeilijkheid om met een mes zuiver te snijden
wordt grooter als het te vervaardigen voorwerp grootere
afmetingen aanneemt, wanneer dus zoowel lengte als
breedte een zekere grens overschrijden.
Het voorwerp toch, dat met het mes bewerkt moet