Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
DE JUISTE PROPORTTËN kan er wel degelijk door worden
ontwikkeld.
De vormen der voorwerpen, der modellen mogen in
den eersten- tijd meer eenvoudig dan fraai zijn, allengs
werkt men langs schoonere lijnen, als ook de gebogen
contouren tot hun recht komen.
kDaar bij dezen arbeid het kind gewend raakt aan
netheid en nauwkeurigheid, en het door het telkens
voorkomen van moeilijkheden leert inzien, dat een am-
bacht, een handwerk zoo gemakkelijk niet is, moet dit
tengevolge hebben, dat het achting voor den licha-
melijken arbeid krijgt, en deze achting zal hij onwil-
lekeurig overbrengen op den persoon des vervaardigers.
Waarom acht men de mannen derwetenschap? Ge-
schiedt het niet veelal juist ter wille dier wetenschap zelve ?
Het zou niet moeilijk zijn bij deze paedagogische
voordeelen nog eenige andere van deze soort te voegen.
Uit een practisch oogpunt beschouwd, levert de hout-
bewerking vooral het voordeel op, dat het kind door
de ervaring, die hij heeft opgedaan, beter kijk op vele
dingen krijgt, die anders zijn oplettendheid weinig
boeien; hij leert vertrouwd worden met de behandeling
Van vele gereedschappen; zijn algemeene handvaardig-
heid wordt bevorderd; — in den huiselijken kring kan
hem te pas komen, wat hem op de slöjdles is geleerd.
Moet hij handwerksman worden, de algemeene be-
ginselen van den handenarbeid, die hem zijn aange-
bracht, hebben HEM MEER GESCHIKT GEMAAKT VOOR
DE UITOEFENING VAN ELK BEROEP.
Het kan niet anders of het handwerk zal er door
winnen, als de houtbewerking vooral meer algemeen
wordt beoefend door al onze knapen.