Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
daarvan, — Het beste is daarvoor op de binnenzijde van het riet insnij-
dingen te maken, iets dieper dan de helft en evenver van elkander ver-
wijderd, als de zijden van het matje lang zijn. (zie fig. 164^^).
Het aldus van insnijdingen voorziene riet kan gemakkelijk gebogen
worden, en past volkomen om den kant van het plankje of matje, mits
men de insnijdingen op den juisten afstand maakt. Bij het stervormige
matje (fig. 165^ kunnen deze insnijdingen natuurlijk minder gemakkelijk
plaats vinden. Men vergenoege zich hier met iedere punt afzonderlijk
van riet te voorzien. — (fig. 165; Wenschelijk is het intusschen het riet,
dat in de hoeken aan elkander moet sluiten, zoo juist mogelijk af te
snijden. Voor het opspijkeren van riet gebruikt men koperen of ijzeren
draadnagels van i cM. Voor het spijkeren verzuime men nimmer een
een gat te boren met den piiem. Die dit nalaat, beloopt de kans zijn werk
te zien mislukken. Het boren in riet moet zeer voorzichtig geschieden. —
Bij te weinig beleid splijt het, en is men verplicht telkens nieuwe
stukjes te l^ezigen. Om eventueel splijten te voorkomen, is het van
belang het riet eenigen tijd van te voren vochtig te maken. — Droog
riet splijt het lichtst.
Tot het vervaardigen van bovengenoemde tafelmatjes
bezigt men hout van i cM. dikte. De afbeeldingen fig.
163^ en 163^ geven de maat der constructieve lijnen aan.
Is het matje geheel van riet voorzien, dan kan men door middel van
zoogenaamde niet al te groote, rondkoppige stoelspijkers een figuur daarop
spijkeren. — Ook kan men \\e\, na eerst met krijt eenige letters getee-
kend te hebben, deze met koperen spijkertjes versieren (fig. 166 en 167).
Een nesthokje.
Dit voorwerp heeft den vorm van een driezijdig prisma.
Grond- en bovenvlak zijn gelijkb. rechth. driehoeken.
Daardoor kunnen de zijvlakken niet allen even groot
zijn. Dewijl het nesthokje bestemd is om in den hoek.
dien twee muren maken, te worden opgehangen, kan
de vorm moeilijk een andere zijn.
Men vervaardigt het hokje uit hout van i cM. dikte. ')
1) Deze dikte van hout geldt ook voor de volgende 5 modellen.