Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
ontmoediging. Zoo deze dus maar geleidelijk op elkander
volgen, is geen vak beter in staat den lust in den
arbeid, de opgewektheid levendig te houden,
dan de houtbewerking.
En daar het product iets reëels, iets stevigs, in der
kinderen oog steeds bruikbaar, kan zijn, vormt dezen om-
standigheid reeds een prikkel om te volharden.
Deze omstandigheid mag niet over het hoofd worden
gezien. De houtarbeid uit enkel vooroefeningen te laten
bestaan, gelijk voor volwassenen, onderwijzers b. v., te
verdedigen zou zijn, is daarom af te keuren.
Enkele vooroefeningen mogen niet gemist kunnen
worden, hun aantal mag niet te groot zijn.
Dat het oog wordt geoefend, het kind leert
gewennen aan net, zuiver arbeiden, allerlei eigen-
schappen, die het bij het reken- en vormleeronderwijs
heeft leeren kennen, leert toepassen, moge hij met den
kartonarbeid gemeen hebben, hij overtreft deze, waar
het de oefening der hand betreft. Geen onderdeel van
den handenarbeid is beter in staat de hand alzijdig
te oefenen dan juist dit. Immers het geldt hier niet
slechts het hanteeren van cén werktuig, maar van vele,
soms geheel verschillende. Nu eens moeten, die dari
weder gene spieren van hand en arm in beweging
gesteld worden. Is de kartonarbeid meer eentonig, de
houtarbeid is dit geenszins. Hij biedt afwisselende
bezigheid. Daarin ligt de groote bekoring, die hij haar
beoefenaars aanbiedt.
Kan de aard van den arbeid nu niet een zoodanige
zijn, dat de zin voor kleuren wordt gevormd, staat hij
in dit opzicht achter bij den kartonarbeid, het werken
in houtbord wel te verstaan, de zin voor vormen en