Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
1°. Houdt deze arbeid verbazend lang op en l)eloont door zijn eenigs-
zins werktuiglijken aard de moeite niet, die er aan ten koste wordt gelegd.
2®. Moeten om de versiering alleen door riet te laten geschieden, dik-
wijls zeer kleine, te kleine stukjes riet worden afgesneden.
Hoe kan men nu deze matjes echter op andere wijze
versieren? Het geschiedt op de volgende wijze: Leg
het uitgezaagde matje op den onderkant van een stuk
taf, trek een potloodstreep langs den omtrek, (fig. 164a)
knip 2 ä 3 mM. binnen dezen geteekenden omtrek de
figuur uit. — - Het uitgeknipte stuk taf wordt op het
hout gelegd. Dit laatste steekt 2 ä 3 mM. aan alle
kanten uit. (fig. 164;^).
Met kleine draadnagels legt men nu het taf op het
hout vast. — Dit opspijkeren geschiedt slechts om het
verschuiven van 't taf te beletten.
NB. Men kan de stof er ook op lijmen.
Nu voorzie men de kanten van het plankje van half
gespleten riet op de wijze, als fig. 164;^ aangeeft.
op.M. Het riet wordt op bepaalde maat met een scherp mes afgesne-
den, de sneden eenigszins naar binnen, waardoor de bovenste deelen
beter aan elkander sluiten.
Bij achthoek, zeshoek, enz. kortom bij eiken regelmatigen veelhoek
houde men rekening met den hoek, dien de zijden met elkander maken.
Aan de stukjes riet, die langs den omtrek gelegd worden, geve men een
zoodanigen vorm, dat de doorsnede en de kanten van het riet een hoek
maken gelijk aan den halven omtrekshoek. (fig. 164«:),
Om zich den arbeid gemakkelijk te maken, teekene men op een Waar-
deloos stukje hout den hoek, dien de zijden met elkander maken, en deele
dien midden door.
Door middel van dit alzoo verkregen malletje, geve men vervolgens
allen stukjes riet den gewenschten vorm (zie fig 1640').
Is het opspijkeren der rietjes langs den omtrek afgeloopen, (men bezigt
koperen draadnagels van i cM. lengte), dan voorzie men eveneens de kanten