Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
' 2° dat ze aan beide zijden evenver uitsteken.
Welke soort draadnagels moet men gebruiken? Is
het onverschillig, waar men deze spijkers inslaat?
OP.M. I. Voor men de latjes opspijkert, bevestigt men eerst twee latjes
van ongeveer i6 cM. lengte, 2 cM. breedte en i cM. dikte onder den
bodem. (fig. 162c) Dit zijn de pootjes. Om den bloemenbak op te han-
gen neemt men twee latjes van 32 cM. lengte, i cM. breedte en i cM. dikte,
slaat die op 3 cM, afstand van de beide uiteinden over elkander, doch
voor men dit doet, bevestigt men ze eerst aan twee der bovenste latjes
(welkü ?), buigt ze naar elkander toe en maakt ze op de bovenomschre-
ven wijze aan elkander vast.
Men kan voor bet ophangen van bedoeld bakje ook een ijzerdraad
gebruiken.
OPM. 2. Fig. 162b stelt voor de teekening of uitslag der latjes op het hout.
Tafelmatjes.
De vervaardiging van deze modellen (zie de fig.
163a—166) levert een uitmuntende gelegenheid tot het
in toepassing brengen van velerlei eigenschappen, in
de vormleerles geleerd. De meest gebruikelijke con-
structie van den achthoek uit een vierkant behandelde
ik reeds zoo even bij het bloemenbakje. Hoe men hem
ook nog op een andere wijze uit een vierkant kan con-
strueeren, wordt duidelijk gemaakt door de fig. 163a.
Fig. 163b wijst aan, hoe men hem ook door middel
van een cirkel kan teekenen. Beide zijn de afbeeldin-
gen van de bovengenoemde tafelmatjes, bij welker ver-
vaardiging wij een stap doen, die ons schijnbaar van
den vroeger gevolgenden weg afleidt, We wenschen n.l.
deze matjes een weinig te versieren en wel met gewaste
taf en gespleten riet.
Ze geheel van riet te voorzien, gelijk sommigen doen,
acht ik minder gewenscht.