Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Waar soms de eene leerling wat vlugger werkt dan de
andere, daar kan deze laatste met den eersten vrijwel gelijk
blijven, zonder dat de onderwijzer zijn toevlucht tot
geheel nieuwe oefeningen moet nemen. De aard der
voorwerpen kan leiden tot vereenvoudiging in de opgave
ten opzichte van maat en samenstelling, vooral waar
het de minder vlugge leerlingen betreft.
c. Zageji scJiidn over de nerven.
/ ooroefening.
Men geve den leerlingen een stuk hout van i6 cM.
lengte, 8 cM. breedte en 2 cM. dikte (fig. 157).
Daarop teekene men op een der beide vlakken twee
lijnen ab 3 cM. van en evenwijdig aan de kanten. Daarna
, trekke men met behulp van den winkelhaak de
lijnen cd, ef, gh en jk op een afstand van den boven-
kant en van elkander, als de fig. aangeeft. Vervolgens
brenge men de schuine lijnen ac, ad, el, jl, fm en kni aan.
j Na door middel van den winkelhaak op de boven
zoowel als zijkanten ook de lijn ad, cc', dd' en ir', enz.
geteekend te hebben, kan het zagen beginnen. Men
spant het hout in de achtertang zoodanig, dat de schuine
lijnen loodrecht op de werkbank staan. Het afzagen
geschiedt bij deze oefening met in achtneming van den-
zelfden lichaamsstand als bij vorige oefeningen. Eerst
zaagt men de beide bovenste hoeken af, vervolgens de
beide driehoeken elf en fmk uit. De zaag worde steeds
evenwijdig aan werkbank en vooral loodrecht op het
voorvlak van de achtertang bewogen. Ik meen deze
opmerking te moeten herhalen, omdat er juist bij deze
oefening zoo licht gevaar is voor afwijking te dien opzichte.