Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
ISI
oefening voor den leerling-onderwijzer altijd, verdient het aanbeveling
na „het plakjes afzagen." insnijdingen te laten maken, die slechts tot op
de helft der dikte van het hout doorloopen. — Deze insnijdingen {ef^\g.
loopen natuurlijk over de geheele breedte van het plankje. De
zaag wordt, om ze te kunnen aanbrengen, uit haar schuinen stand in den
horizontalen overgebracht. •
Te zorgen, dat de zaagsnede niet dieper gaat dan de op den kant als
gh aangeduide lijn, dat zij tevens loodrecht blijft, vereischt eenige op-
lettendheid.
Ook kan men een paar, aan de kanten op 3 mM. afstand evenwijdig loopende,
lijnen kl en mn trekken, vervolgens met den winkelhaak de dwarslijnen
op, die . weder i of 0.5 cM. van elkander verwijderd kunnen zijn. — Het
verdient aanbeveling deze lijnen ook van den tegenovergestelden kantte
trekken, na eerst ter verificatie een of beide kanten van de verlengden
dier lijnen te hebben voorzien (zie tig. 146/').
Xu wordt het hout op zijn kant gezet, in de achtertang geschroefd en
gezaagd tot aan de lijnen kl en nni.
Wil men deze oefening door een term aanduiden, dan zou men kun-
nen spreken van zagen dwars over de nerven op den kant,
terwijl de vorige oefening dan zou heeten zagen dwars over de
nerven op het vlak.
Het kantzagen biedt een uitstekende gelegenheid om te zien of
iemand de zaag juist hanteert. Zwikt deze, d. w. z. beweegt zij zich
niet steeds in hetzelfde vlak, een gevolg van een minder vaste houding,
dan breken de houten tanden ko, lo, mp, up enz. — Waarom breken
deze in dit geval zoo licht?
Toepassingen,
Een bloeiupotplankje.
Men geeft den leerlingen een rechth. plankje, lang 20,
breed 13, dik 1.5 cM , (zie fig. 147^), laat daarop op
2 cM. van een der lengtezijden de lijn ab trekken, ver-
volgens op 10 cM. afstands van ab de lijn cd. Met be-
.hulp van den schrijfhaak trekt men de lijn ^zoodanig,
dat ae = be is.
Langs beide lijnen ab en cd wordt gezaagd. Het latje