Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
2°. Men neme bij het zagen den vroeger uitvoerig omschreven ge-
spreiden stand in acht, voeten eenigszins van elkander verwijderd —
beenen gestrekt — bovenlijf gebogen in de heup, rug hol — hoofd rechtop,
linkerhand steunende op het plankje — de rechterhand hanteert de zaag.
3^. De zaag wordt in schuine richting over het hout bewogen langs
de potloodlijnen (zie fig. 146^/), zoodanig dat plakjes van resp. i en 0.5
cM. dikte afvallen.
4°. De zaag behoude, wat de helling van het raam betreft, overigens
denzelfden stand als bij het zagen in de richting der nerven.
5°. Zooveel mogelijk leere men de kinderen arbeiden met de geheele
zaag. Daartoe brengen zij de greep van hun werktuig zoo dicht moge-
lijk bij den rechterschouder. Op commando i strekken zij den rechter-
arm, op commando 2 trekken zij de zaag in de eerste positie terug.
Het zaagblad moet loodrecht door het hout worden bewogen.
Geschiedt dit niet, dan worden de plakjes scheef afgezaagd.
OPM. Dit loodrecht zagen vereischt eenige oefening, in den regel
wijkt het zaagblad bij eerstbeginnenden meestal naar rechts af, zoodat het
afgezaagde stuk min of meer de doorsnede (fig. 146^) vertoont.
Dat de beginnende zagers deze fout bij het dwarszagen maken, wordt
m. i. veroorzaakt door de omstandigheid, dat zij hun arbeid minder ge-
makkelijk kunnen controleeren. — Eerst door veel oefening leeren zij
deze fout vermijden.
De opmerking is meer dan eens gemaakt, waarom het dwarszagen niet
vooraf dient te gaan aan het zagen in de richting der nerven. De op-
meïkzame lezer vindt in het bovenstaande de beantwoording dier vraag.
Zijn op deze wijze van den rechterkant 4 plakjes van
I cAI. dikte verwijderd, dan spanne men de zaag om,
late ook het hout aan den linkerkant uitsteken en
zage nu geheel op dezelfde wijze met de linkerhand.
Daarna zage men weder met de rechterhand de dunnere
plakjes van 0.5 cM. af om deze ten slotte ook aan den
linkerkant, dus met de linkerhand zagende, te verwijderen.
OPM. I. Beurteling zagen met rechter- en linkerhand geeft aanleiding
tot alzijdige oefening en biedt tevens een uiterst noodige afwisseling.
OPM. 2. Als paralleloefeningen voor den leerling somtijds,-maar als