Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
ook van ruitjes voorzien) dezen uitslag zoo nauivkeïirig moge/ijk na. Dç
ruitjes knnnen l cM'^ voor si elk n. De verschillende maten worden oau-
geteekend. ^
Nu wordt de uitslag van het vooroverp op het plan(>je^ d-jt ieder
leerling ontvangt, in ware grootte overgebi-acht.
Nooit geve men verlof tot den e i g e n l ij k e n arbeid^
vóór m en zi c h overtuigd h e ef t^ d ai è n de t e e k e n i n g
in het hoekje én die op de plank v 0 i k o m en naar
eisch zijn geschied. Het levert een niet te miskennen voor-
deel op, indien men aldus handelt. lui/ners laat men dadelijk^ dus
zonder deze contrôle, met den arbeid aanva7ïgen.^ dan beloopt men
de kans y dat het vervaardigde voorwerp niet voldoet, y oor zoover het de
gestelde mate^i betreft. Nog verder te gaan en ook op de les in handen-
arbeid een geheele beschrijving te laten geven van de constructie^ acht ik
minder noodig. Zulks zou later als taal- of siijlles beter op zijn plaats
zijn. Hoe de bovenvermelde bespreking geschieden moet., kan ik niet
geheel omschrijven. Ik moet dit aan het oordeel en het inzicht der
onderwijzers over laten. Vragen als in opm. 3 ^^edaan zijn, zullen
zeker noodig en mtitig zvezen.
De rij modellen van den aard als de bovenstaande
kunnen zeker, zoo het noodig is, nog wel met eenige
worden vermeerderd. De zaagoefeningen moeten zich
steeds bepalen tot het zagen in de richting der nerven.
Om een gelijkmatige oefening der linker- en der rech-
terhand te bevorderen, kan men van te voren bepalen : er
moet met de rechter of met de linkerhand worden ge-
zaagd. Dit gelde dan voor de geheele klasse, onver-
schillig welk model men ook ter bewerking onder han-
den heeft.
Naar aanleiding van dit laatste moet mij nog een
opmerking van het hart. —
Niet alle modellen behoeven strict genomen door de
kinderen te worden gemaakt. Den minder vlugge of
handige geve men tijd de anderen in te halen, - vóór
men overgaat tot een nieuwe rubriek oefeningen, —