Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
«
zeer spoedig zijn toevlucht nemen tot een of andere
machine, die hem den arbeid vergemakkelijkt, de be-
oefenaar van den slöjd zoekt juist 'den arbeid op ; het
is hem in zekeren zin om dezen laatste te doen i).
Ziedaar het verschil tusschen de houtbewerking oÄzer
knapen en den houtarbeid onzer werklieden. In ruimeren
zin zijn ook de zoogenaamde kerfsnede, het houtsnijden,
het houtdraaien en het figuurzagen houtbewerkingen.
Om verschillende redenen rekent men dezen echter niet
tot den eigenlijken houtslöjd.
In doel en strekking verschillen ze van dezen laatste,
terwijl ook de onderscheiden bewerkingen in aard en
karakter zeer uiteenloopen.
Zoo zijn de kerfsnede en het houtsnijden meer ver-
sieringskunsten, bepaalt zich het figuurzagen hoofdza-
kelijk tot het uitzagen van vlakken in dun, hard hout,
en bestaat het houtdraaien in het vormen van allerlei
voorwerpen met gebogen oppervlakten.
Al deze vakken, hoewel in enkele opzichten nuttig,
omdat zij kunnen bijdragen tot vorming van den schoon-
heidszin, hebben een eenigszins eenzijdig karakter, omdat
hun beoefening in het algemeen het constructieve ka-
rakter mist en daarvoor een te gering getal werktuigen
wordt vereischt.
Doel en belang van de houtbewerking.
Daar de houtarbeid slechts als deel van den handen-
arbeid optreedt, en ik geen werk schrijf over dezen
i) Zie het werkje: De slöjdmethode van Dr. O. Salomon te Näas
beoordeeld, bl. 34 en 35.