Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
.0

141
JJe linkerhand wonU eerst op den bovenkant van de te zagen
plank gelegd en beweegt zich later langs den linkerkant van het hout
naar beneden, zoodat zij zich steeds op dezelfde hoogte van het zaagblad
bevindt. Zorgt men daarbij tevens, dat de te zagen plank, naarmate men
meer met het zaagblad de werkbank nadert, van tijd tot tijd iets hooger wordt
vastgezet, dan voorkomt men daardoor den te gebogen stand van het
Jichaam, terwijl de positie der armen van dien aard is, dat de borstkas
niet gedrukt wordt en het ademhalen dus ongehinderd kan geschieden.
Daar men bij het zagen alleen den rechterarm en hand beweegt, kan
het overige lichaam in rust blijven en behoeft alzoo niet de beweging
der zaag mede te maken.
t
4°. De zaag wordt bij de ijreep vastgehouden. Deze greep bevindt
zich aan een der uiteinden van den zaagarm, dicht bij de achterkruk
(zie fig. 1370;.
Het zaagblad moet steeds met de tanden naar voren gericht zijn.
Xu kan men met het zagen aanvangen, nadat men op de kantlijn cd
van de plank (tig. 136) een kleine insnijding heeft gemaakt. —
Dit laatste verzuime men althans in den aanvang nimmer, omdat dit
de eerste zaagsnede vergemakkelijkt, die anders weieens door verschui-
ving van het zaagblad op een verkeerde plaats wordt aangebracht.
5 \ Regelmatig, in hetzelfde tempo wordt nu de zaag naar voren en
achteren gebracht. Om verschillende redenen is het nuttig, deze eerste
oefeningen op commando te laten geschieden. Op commando i. bewege
men de zaag vooruit, op kommando 2 trekt men haar terug. Dit op
maat zagen leert de kinderen gewennen aan een
gelijkmatige zaagbe weging, die alleszins noodzakelijk is om
juist en correct werk te leveren.
Alleen bij de voorwaartsche beweging der zaag worden houtvezels
doorgesneden, de achterwaartsche beweging sorteert geen effect. ^Vaar-
om niet?
7^. Men zorge ervoor, dat er niet te zeer op de zaag gedrukt wordt.
Dit bemoeilijkt den arbeid en maakt de zaagsnede onzuiver en ruw.
8®. De zaag wordt net lichte hand bewogen, mag geen zwaaiende
of buitenwaartsche beweging maken, volgt de potloodlijn en wordt steeds
loodrecht op den kant van de bank heen en weer bewogen, (zie 139 PI. 19).