Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
geval, als men voor de eerste oefening uitsluitend de
handzaag heeft leeren gebruiken, i)
Het bezwaar van den kleinen afstand tusschen zaag-
blad en drager wordt tot een minimum herleid, als men
de leerlingen gewent zoowel links als rechts te zagen.
Overigens is het goed, dat de onderwijzer zich
een flinke handzaag aan schaffe tot het ver-
deelen van het hout der gekochte delen of
planken. De tanden dezer zaag mogen veilig wat grof
en zoowel naar links als rechts goed geschrankt zijn.
Het gevolg daarvan zal zijn, dat wel is waar de zaag-
snede wat breed is, maar het onaangename knijpen of
klemmen wordt er door vermeden.
i) Ook komt het mij voor, dat de spanzaag in hygiënisch opzicht het
meest aanbeveUng verdient, omdat bij juiste houding en hanteering
daarvan de armen des leerlings meer den gespreiden stand aannemen dan
bij het hanteeren der handzaag, en juist deze houding der armen de
borstkas verwijdt.
Waar is het. dat hier te lande evenals in Engeland de handzaag onder
de werklieden het meest wordt gebruikt, maar even waar is het, dat in
Duitschland, Frankrijk en het Noorden de handzaag bijna onbekend is
en men de spanzaag bezigt. De werklieden in de laatst genoemde landen
zijn zeker niet minder geoefend in het zagen dan hun collega's in Enge-
land en Nederland, ja een deskundige, die zeker niet zal schroomen, zoo
noodig zijn zienswijze in het openbaar te verdedigen, beweert, dat de
spanzaag in alle opzichten boven de handzaag te verkiezen is, en in
onderscheiden werkplaatsen in ons vaderland reeds met goed gevolg,
wordt gebruikt.
Ik kan daarbij voegen, dat voor zoover mijn ervaring strekt, de
meeste leerlingen zeer spoedig de spanzaag leeren hanteeren. Het zagen
langs rechte lijnen wordt verrassend spoedig aangeleerd, en meer dan eens
heb ik opgemerkt, dat waar de handzaag door haar breed blad dikwijls
aanleiding gaf tot klemming of zeer sterke wrijving, juist de krachten
onzer jeugdige leerlingen ontoereikend waren, den tegenstand, die daar-
van het gevolg was, te overwinnen, en daardoor de arbeid mislukte.