Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
De platen XIII, XIV en XV geven zulke plans weer.
De beschrijving der inrichting laat ik hier achterwege,
omdat deze op de platen zelve voldoende wordt verklaard.
Ik laat deze platte gronden volgen door een derden,
de getrouwe copie van mijn eigen inrichting, welke
echter, dit erken ik gaarne, nog lang niet beantwoordt
aan het ideaal, dat ik mij voorstel. Ook op dit plan zijn
duidelijk aangeduid de verschillende plaatsen, door
werkbanken, gereedschaprekken enz. enz. ingenomen.
De hier bedoelde platte gronden zullen zeker vol-
doende zijn om allen, die een locaal moeten inrichten,
eenige wenken aan de hand te doen, die men al of
niet kan volgen, naargelang de localiteit of de fondsen,
waarover men te beschikken heeft, dit al of niet ver-
oorloven.
Over de inrichting der werktuigrekken enz. nog het
volgende.
Om aan een der eerste eischen van den houtarbeid
te voldoen, is het noodzakelijk, dat orde en netheid
daardoor worden bevorderd, en nu is het met het oog
daarop gewenscht, dat de werktuigen op ordelijke wijze
worden opgeborgen.
Het spreekt van zeiven, dat dit echter op velerlei wij-
zen kan geschieden.
Zoo kan men b.v. slechts enkele horizontale planken in
het school-locaal bestemmen om er zoowel zagen, als
beitels en schaven enz. op te bergen.
Deze meest eenvoudige wijze van opbergen verdient
nochtans minder aanbeveling. Beter is het aan den
wand van het werklocaal een houten beschot te plaatsen
met een rij houten pennen tot berging der zagen, welke
laatste alle van een nummer voorzien zijn, opdat elk