Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
De inrichting van een werkplaats of locaal,
bestemd voor de houtbewerking.
Dat de houtbewerking met onze leerlingen een afzon-
derlijk, een speciaal daarvoor ingericht locaal eischt, zal
wel geen tegenspraak uitlokken.
De aanwezigheid van werkbanken en werktuigen,
materiaal enz. vordert dit.
Hoe een lokaal-werkplaats moet zijn ingericht met het
oog op de gezondheid, daarop wees ik reeds op bl.48 e. v.
Maar behalve aan dezen hygienischen eisch dient ook
voldaan te worden aan andere voorwaarden.
Nu weet ik wel, dat onder de tegenwoordige
omstandigheden deze voorwaarden niet altijd kunnen
worden vervuld.
Zoolang onze handenarbeid zich nog weinig kan ver-
heugen in volledige bekendheid van zijn doel en strekking,
zoolang èn schoolautoriteiten, èn onderwijzers, èn ouders
nog niet meer van het nut der zaak doordrongen zijn,
en dus niet tot eenigszins belangrijke geldelijke opoffe-
ringen bereid bevonden worden, zoolang zal de beoefe-
naar al tevreden moeten zijn, wanneer hij hier of daar
een locaal, voor andere doeleinden niet bruikbaar of
tijdelijk niet in gebruik, kan machtig worden, en kan
hij zich in dat geval niet angstvallig afvragen: Beant-
woordt mijn locaal wel aan de gestelde voorwaarden ?
Edoch — het kan verkeeren, en daarom is het noodig
in een werk als dit eenige plans of teekeningen van
werkplaatsen te leveren, zooals ik die voorloopig als de
meest doelmatige beschouw.
Ik heb getracht bij deze plans zooveel mogelijk al
wat naar luxe of overdaad zweemt te vermijden.