Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
131
bedenke wel, dat het slijpen eigenlijk een van den hout-
slöjd geheel verschillende bezigheid is, waarvan de ken-
nis niets te maken heeft met onze hotitslöjdoefeningen.
Het zagen vijlen.
Het in orde brengen der zagen geschiedt door middel
van zaagvijlen. Dit zijn driehoekig geslepen werktuigen
van hard staal, (zie fig. 85).
Men plaatst de zaag in een zaagblok, d. i. een houten
blok of klos, voorzien van een gleuf. In deze gleuf
plaatst men het zaagblad en drijft tot betere bevestiging
daarvan een wig in het blok.
Ook heeft men zaagblokken, waarvan de gleuf door
middel van schroeven wijder en nauwer gemaakt kan
worden (fig. 115). De gleuven mogen niet te diep zijn.
Voor spanzagen zijn die van 3 a 4 cM. diepte voldoende.
De zagen behoeven niet meer dan 5 a 6 m. M. bo-
ven den rand van het blok uit te steken.
Bij het vijlen neemt men nu het volgende in acht.
Men plaatst de zaagvijl in de hoeken, die de zaagtanden
met het blad maken, en beweegt ze heen en weer.
Onder den invloed van de vijl vertoonen de zaag-
tanden, die er eerst als in fig. 115a uitzagen, lang-
zamerhand den vorm van fig. 115b.
Zagenvijlen is niet ieders werk. Het is zoo moeilijk,
dat zelfs vele werklieden in den regel dezen arbeid aan
anderen overdragen.
Waarom het zoo moeilijk is, is gemakkelijk te ver-
klaren.
Wil de zaag n.1. onder het zagen niet stoeten, dan
is het noodig, dat alle tanden even hoog, alle holten
even diep uitgeslepen zijn, dan is het verder noodzake-
lijk, dat de tanden na het zagen beurtelings naar links