Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
128
veel op het onderste deel des beitels, of heft men de-
zen te veel op, dan bereikt men zijn doel niet.
In het eerste geval (fig. 112/z) wordt de beitel te plat,
in het tweede geval (fig. 1122), door hem dus te veel
op de snede te laten rusten, maakt men hem rond. Wel
zal voor korten tijd dit werktuig op deze wijze scherp
kunnen worden gemaakt, maar ook slechts voor kor-
ten tijd. Het langer scherp blijven van den beitel wordt
bevorderd door het slijpvlak niet uit den hoek te bren-
gen, d. w. z. geen grooteren hoek te laten maken met
den vlakken kant des beitels dan 30=^ a 35°.
Voor het slijpen gebruike men de beide handen, de
eene, de rechter b. v., houdt den beitel onbewegelijk tegen
den steen, de andere drukt het slijpvlak daarop (fig. 112c).
Om het slijpen gemakkelijker te maken heeft men een
soort van toestel uitgedacht, waarin de beitel wordt
geplaatst en dat door wieltjes, welke zich over den
steen bewegen, geen stoornis veroorzaakt bij het slijpen
(fig. 112/'), d. w. z. den beitel in gelijkmatigen stand
op den steen houdt.
Een ander middel om dien arbeid te verlichten
bestaat daarin, dat men aan een der beide eindkanten
van den bak een plank met latjes bevestigt. Bij het
slijpen laat men het eind van den beitel op een dezer
latjes rusten, zoodanig dat het slijpvlak natuurlijk in
de boven aangeduide houding tegen den steen drukt, i)
i) Het spreekt van zeiven, dat men den steen in tweeërlei richting
kan bewegen, t. w. met den beitel mee of tegen de snede in.
In het laatste geval neemt de steen beter af, maar de arbeid is zwaarder.
Ook heeft men dan meer last van het water, dat met den steen meege-
voerd wordt en gedeeltelijk langs het te slijpen werktuig wegvloeit en
soms op de kleeren van hem, die slijpt, neer kan druipen.