Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
Het gebruik van den platten slijpsteen is in onze
werkplaatsen echter minder aan te bevelen.
Er wordt veel kracht en oefening toe vereischt, het
werktuig op den vastliggenden steen heen en weer te
bewegen, en daarbij den juisten stand steeds in acht te
nemen, vóór het werktuig voldoende is gescherpt. -
<joedkooper zijn ze echter wel dan é^irojide oïdraaiende
slijpsteen, die veel duurder, maar toch ook veel doel-
matiger is.
De ronde slijpsteen bestaat uit een schijfvormigen
cilinder van verschillende afmetingen. - Hoe grooter
de diameter is, hoe meer gewoonlijk ook de dikte be-
draagt. Voor ons doel is die draaisteen het meest ge-
schikt, welke een middellijn van 40 a 50 cM. en een
dikte van 8 a 10 cM. heeft. In het midden van den
schijfvormigen steen is gewoonlijk een vierkant gat aan-
gebracht, nimmer een rond, (waarom niet?) en door dit
gat wordt een ijzeren as gestoken, zoodanig bewerkt, dat
hij volkomen past in het gat van den steen, i) De
i) Bij den eenvoudigen slijpsteen, d. w. z. die soort, waarbij ïTien zelf
den bak vervaardigt, overtuige men zich of de aS wel volkomen in het
midden ligt. — Gewoonlijk is er op gerekend door het vierkante gat wat
grooter, de as wat kleiner te nemen en worden de holten met meer of
min dunne houtspanen gevuld, zoodat de as nu volkomen in het midden
ligt en het slijpvlak van den steen onder het draaien niet afwijkt.
Daar de soort slijpsteenen, hier bedoeld, in den regel zelden zuiver vlak
zijn, maar dikwijls oneffenheden vertoonen, moeten die eerst worden ver-
wijderd. Ook is het noodig, dat het vlak van den steen min of meer aan
de kanten is afgerond, zoodat het den convexen vorm vertoont. — Voor
het slijpen is dit noodzakelijk.
Het een en ander geschiedt door een stuk ijzer met den rechten kant
tegen den steen aan te houden. Natuurlijk is het van belang, dit ijzer
5tev!g in denzelfden stand houden.