Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
wier beschouwing ik in het eerste deel minder noodzakelijk
achtte.
Moge in het oog van sommige voorstanders van den han-
denarbeid de leerstof, die ik op deze wijze aanbied, wat te
veel uitgebreid zijn, rn'en bedenke, dat ik mij voorstel een
beoefening van de houtbewerking, die zich uitstrekt over
enkele leerjaren, zoodat zoowel de jeugdige leerling van lo ä
II jaren als de meer volwassen jongeling er van zijn gading
in vindt.
In meer beknopten vorm de leerstof te behandelen, gelijk
enkelen voor mij deden, heb ik steeds een gebrek in hun
arbeid geacht, iets, wat hun werk volgens mijn inzichten,
fouten deed aankleven, welke vermeden hadden kunnen worden.
Als na längeren of korteren tijd de houtbewerking door
leerlingen van verschillenden leeftijd zal worden beoefend,
dan zou een te beknopte behandeling wel eens een klip kun-
nen zijn, waarop het onderwijs in handenarbeid strandde.
En hiermede beveel ik mijn arbeid in de belangstelling
mijner medevoorstanders van den slöjd aan.
Mocht ik een gemeenplaats gebruiken, dan zou ik nog op-
merken, dat ook mijn arbeid bij lange niet volmaakt is.
Niemand is daarvan beter overtuigd dan ik zelf. Zeker zal
mijn werk aanleiding geven tot aan- of opmerkingen, doch
waar dit het geval is, daar zal men mij verplichten met mij
deze te doen geworden.
Zijn zij gegrond, dan zal bij eventueelen herdruk dankbaar
gebruik daarvan worden gemaakt. Mochten sommige beoefe-
naars modellen hebben gevonden, die in het kader van deze
oefeningen passen, zij zullen mij verplichten met mij die toe
te zenden. Zij kunnen dan met vermelding van de bron van
herkomst later worden opgenomen.
A^nsterdam, Sept. 1894. De Vervaardiger.