Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
door de ouders behoeft men eveneens niet te duchten, daar
deze laatsten gemakkelijk begrijpen,«dat mén niet op eenmaal
volmaakten arbeid kan leveren. De ervaring heeft mij geleerd,
dat overwegingen omtrent het gebruik van geschaafd of on-
geschaafd hout de ouders niet teruglfcuden van het doen deel-
nemen hunner pupillen aan cursussen in de houtbewerking.
Kortom, gelijk ik straks zal aantoonen, alles komt hier neer
op de eischen, die men aan den arbeid stelt.
Een eenigszins ruime plaats heb ik ingeruimd aan de be-
handeling van de eigenschappen van de grondstof en die der
werktuigen. Ik meen dat zulks niet overbodig was met het
oog op de vaak gebrekkige technische kennis van vele onzer
onderwijzers te dezen opzichte.
Hoe zeer verklaarbaar dit laatste ook moge zijn, immers
de opleiding tot onderwijzers in handenarbeid was tot dusver
bijna geheel onvoldoende, daaraan moet een einde komen,
wil men op den duur goede vruchten van zijn arbeid zien.
Waar ieder goed onderlegd onderwijzer al zeer spoedig de
algemeene paedagogische gronden, waarop de handenarbeid
rust, leert begrijpen en waardeeren, en deze daarenboven in
verschillende geschriften op duidelijke wijze zijn uiteengezet,
heb ik gemeend meer den nadruk te moeten leggen op het
meer technische deel der zaak. Slechts waar het zaken betrof,
die, hoewel van meer theoretischen aard, toch geheel een eigen-
aardig »slöjdkarakter« dragen, ben ik wat uitvoeriger geweest.
Aan het einde van dit voorbericht wensch ik er nog even
op te wijzen, dat dit boekwerk uit minstens 2 deelen zal
bestaan.
Het eerste deel zal bevatten de behandeling van enkele
hoofdwerktuigen, terwijl ik mij voorstel die der overige hoofd-
werktuigen in een tweede deel te beschrijven. Vind ik daarin
nog plaats voor de eigenlijke houtverbindingen, dan worden
ook die in dit deel nog beschreven, anders verschijnen deze
afzonderlijk in een derde of laatste deel. Tevens worden
•daarin dan ook vermeld al die zaken van practischen aard,