Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
Voor eene andere muts knipt men twee deelen. Zie fig. 36«
en i; fig. 36c vertoont de muts voltooid.
Bjj « is de bodem voorgesteld, waartoe men een kwadraat
knipt van 36 cM. In de richting waarin op de figuur de gestip-
pelde lijn is geteekend , moeten de stofdraden schuin loopen. Van
. tot . wordt de bodem ingerimpeld en aan do pas (fig. 366)
gezet. Deze is geknipt van eene reep stof, die 40 cM. lang en
8 cM. breed is. Van x tot x wordt nu de bodem gezoomd, welke
zoom de schuif vormt. Rondom zet men eene geborduurde strook
€n voorziet de muts van banden, die onder 5 en boven 3 cM.
breed en 35 cM. lang zijn.
HET II A K E X.
Hebben we bij het breien aankomenden onderwijzeressen den
raad gegeven, vooral veel voorworpen te vervaardigen ter
eigen bekwaming, dit is evenzeer van toepassing bij het haken.
Zullen de kinderen het haken van nuttige voorwerpen leeren,
dan dient de onderwijzeres goed bekend te zijn met de verschil-
lende manieren, waarop ze worden vervaardigd, en diefit ze te
weten, welke modellen de doelmatigste en 't gemakkelijkst te
vervaardigen zijn.
Ook zoeke men zooveel mogelijk nieuwe patronen. We bedoelen
hiermede niet, dat men geheel oorspronkelijke, nieuwe
patronen zal trachten uit te denken, dat is slechts enkelen specia-
liteiten gegeven te doen; maar men kan, door gedeelten van
verschillende bekende patronen te combineeren, somwijlen iets
geheel nieuws en fraais verkrijgen, waardoor het altijd volgen
van den ouden sleur wordt vermeden, terwijl het werk veel
aantrekkelijks krijgt, daar het tot nadenken en onderzoeken
leidt, en hoofd en hand beide worden bezig gehouden.
Zoo is b.v. het haken van rozetten, ruiten, kantjes enz. altijd
weder het nawerken en afzien van het werk van haar, die zoo
gelukkig is geweest, iets nieuws in het een of ander modejournaal
te geven. Poogt men nu eens van 3 of 4 verschillende rozetten