Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
Men knipt van de breedte over de geheele lengte dor stof
eene streep af van 12 cM. breedte; de andere stof vouwt men
juist in 't midden, in de
Fig. 34.
/la/vr siofbrccdle ICcM.
breedte door, steekt aan
den eenen snijkant, 13 cM.
van de stofvouw verwij-
derd , eene speld en aan
den anderen snijkant 6 cM.
van dezelfde vouw af. Nu
knipt men, van de eene
speld tot de andere, de
stof rechtlijnig door.
Voor het lijfje knipt
men een middenstuk, dat
10 cM. hoog, boven 12 cM.
breed en onder 4 cM.
breed is, benevens twee
reehtdraadsche zijstrepen,
elk 6 cM. breed, aan den
eenen kant 18 cM. en
aan den anderen kant 20 cM. lang.
De kant van de zijbaan, die recht met den draad loopt, wordt
nu aan de voorbaan door een Engelschen naad bevestigd; aan
den onderrand wordt het schortje een weinig schuin afgeknipt,
en wel zoodanig, dat dit afgeknipte deel aan den kant der
zijbaan 2 cM. breed is, bij den naad, die zijbaan en voorbaan
verbindt 1 cM., en in 't midden van de voorbaan juist aan den
onderrand van 't schortje uitloopt.
Men zoomt het schortje met een smallen zoom. liet midden-
stuk van het lijfje zoomt men aan de bovenzijde en de beide
schuine kanten; de zijstrepen, aan de beide lengtezjjden en den
rechtdraadschen dwarskant. Daarna legt men de zijstropen met
de lengtekanten zóo op het middenstuk, dat de beide punten
beneden aan elkander vallen en bevestigt ze met stiksteken
daarop, liet lijfje en het schortje worden door een smal tusschen-
boordje aan elkaar bevestigd. Van de nog restende stof kan
men een paar strikbanden maken, die men van een krielzoompje