Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
de werkster is gekeerd; elke onderliggende draad wordt slechts
met 1 overhandschen steek omnaaid. Is eene rij op deze wijze
■voltooid, dan keert men het werk om en werkt de volgende rij
evenzoo.
De moeilijkste soort van verstelwerk is gebreide stof.
HET MERKEN.
Het merken is noodig, zal ieder zijne wasch van die van een
ander onderscheiden. Men merkt de voorwerpen met de begin-
letters van den voor- en den familienaam des eigenaars, en, zoo
noodig, met een of twee cijfers, waardoor wordt aangeduid,
hoeveel voorwerpen van dezelfde soort men heeft, 't Merken kan
op verschillende wijze geschieden; zal een voorwerp met 1 letter
en 1 cijfer worden gemerkt, dan plaatst men het midden van
't cijfer juist onder het midden der letter; merkt men met 1
letter en 2 cjjfers, dan denkt men zich eene lijn, welke de
letter in het midden vertikaal doorsnijdt en plaatst aan weers-
zijden dezer in gedachten verlengde lijn een cijfer onder de
letter. Wil men 2 letters en 1 cijfer aanbrengen , dan zet men
de laatste juist in 't midden onder de letters. Van 2 letters en
2 cijfers plaatst men de cijfers aan weerskanten van de tussehen
de beide letters gedachte vertikale lijn. Lijf- en bedlinnen alsmede
tafelgoed wordt steeds met 2 letters gemerkt; kindergoed, en
alles wat in de keuken wordt gebruikt, steeds met ééne, en wel
die, waardoor de familienaam wordt aangeduid.
De steek, welke 't veelvuldigst voor 't merken gebruikt wordt,
is de kruissteek. Hij bestaat uit twee vóórsteken, die men
onder- en deksteek noemt, en welke samen, aan den rechten
kant, een kruis vormen. Voor deze wijze van merken gebruikt
men rood, Turksch garen, omdat dit bij de witte stof scherp
afsteekt en tevens wasch-echt is.
Met ditzelfde garen wordt ook de dubbele kruissteek gewerkt,
waardoor de lettor aan beide kanten van de stof gelijk wordt.
Om zulk een' steek te vormen, zijn niet alleen de gewone