Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
Is in 't algemeen het doel van alle onderwijs opleiding voor
het leven, wordt in 't algemeen de waarde van eenig leervak
bepaald door het te toetsen aan de bruikbaarheid in de praktijk,
het is buiten kijf, dat het onderwijs in de vrouwelijke handwerken
voor de vorming van onze toekomstige vrouwen en moeders van
onmiskenbaar hoog belang is.
De eigenaardige werkkring der vrouw is en zal wel steeds
blijven, het huisgezin; en hetzij dan dat zij er als vrouwen
moeder, hetzij als hulpe van deze werkzaam is, hoe beter ze
voor dien werkkring is gevormd, hoe beter ze er zich op hare
plaats zal gevoelen en met lust en ijver hare taak zal volbrengen.
Men mag met recht van ieder meisje zooveel vaardigheid
in de handwerken vorderen, dat ze althans haar eigen linnen,
hare kousen, borstrokken etc. zelve kan vervaardigen; en deze
bekwaamheid zal haar altijd ten nutte komen, in welke omstan-
digheden ze zich later ook geplaatst zal zien. Behoort ze tot den
aanzienlijken stand, zoodat ze, eenmaal huisvrouw zijnde, haar
naaiwerk door een ander kan laten verrichten, dan zullen haar
de verkregen kundigheden uitnemend te stade komen bij de
beoordeeling van het werk, door de naaister geleverd; ze zal
dan kunnen nagaan of er ook te veel grondstof is gebruikt
en of de gebruikte stof op doelmatige wijze is verwerkt;
zo zal dan, daar ze zelve bij ervaring weet hoeveel tijd de ver-
vaardiging van dit of dat kleedingstuk eischt, kunnen weten of