Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
Tig. 19.
Dulhele naden, waarvan wij op bl. 60 spraken, zijn de rol-
naad en de Engelsche naad. Voor de rolnaad gebruikt men
den achter- of den stiksteek en den zoomsteek. Heeft men twee
stofdeelen door eerstgenoemde steken verbonden, dan knipt men
van een der stofranden
een weinig af en rolt
dan onder het overzoo-
men, die beide stofranden
stevig in elkander. De
naad moet zoo worden
overgezoomd, dat de rech-
te kant van achter- of
stiksteken boven is. Zie
fig. 18.
Bij de Engelsche naad hecht men eerst de beide op elkander
gelegde stofdeelen aan de rechte zijde der stof, zoo na mogelijk
aan den kant, met kleine voorsteken aan elkander, keert het
werk om en naait aan de keerzijde
eene achtersteek- of eene stiksteek-
naad. Zie fig. 19.
Al de tot dusverre besproken
zoomen en naden worden van rechts
naar links gewerkt, wat echter niet
het geval is met de stoj)- of tafel-
lakennaad, ook wel kruisnaad ge-
noemd. Ook deze naad dient om
twee zelfkanten te verbinden; ech-
ter legt men de beide stofdeelen niet op, maar uitgespreid naast
elkander. Men voert door dat gedeelte, hetwelk het dichtst bij
de linkerhand is, de naald met den werkdraad van onder naar
boven door de stof en doet dit op gelijke wijze door het andere
deel. Op die wijze gaat men voort, daarbij steeds zorg dra-
gende, dat de naad zooveel mogelijk onzichtbaar wordt, hetwelk
geschiedt door den werkdraad voortdurend stevig aan te halen.
Eene open naad eindelijk wordt uitgevoerd door eenige draden
uit de stof te halen en dan te handelen als bij de open zoom is
gezegd. De open naad dient ook, even als de open zoom, tot versiering.