Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
dikker garen dan gewoonlijk gebruiken. De overhandsche steek
verl)indt daardoor veel vaster dan eenige andere, temeer wijl de
stofdraden op eene geheel andere manier door den werkdraad
worden overspannen, zoodat de steken veel spoediger op elkaar
volgen. Dezelfde steek wordt ook voor het aanzetten van kant-
jes gebruikt, waarbij dan de aan te zetten kant voor de haml
moet zijn.
Eindelijk nog kan men bedoelden steek aanwenden voor het
omnaaien (omprefijlen); hij dient dan niet om twee stofdeelen
met elkander te verbinden, maar om aan een enkel stofdeel het
uitrafelen te voorkomen en wordt dan van links naar rechts
gewerkt, waarbij men groote steken maakt, die eenigszins diep
in de stof vatten.
De zoomsteek is een schuine voorsteek en ligt aan den achter-
kant van het werk van
Flg. 15. , ,
rechts onder naar links
boven , en aan den voor-
kant van het werk van
rechts boven naar links
onder. Zie tig. 15.
Men kan dezen steek in
verschillende grootte wer-
ken , zoodat er tusschen
twee insteekpunten 4, 3 of 2 draden liggen. Zie tig. 16.
Voor men beginnen kan met zoomen moeten twee omslagen
jg worden gevouwen; als de
kant der stof, die gezoomd
zal worden, recht met den
draad loopt, moeten de in-
slagen zóó worden gelegd,
dat van het begin tot het
einde dezelfde horizontaal
loopende draad den scher-
pen kant van het inslag vormt. De onder- en voor het inslag
liggende stof noemt men de onderlaag. Heeft men de stof gelijk
gerafeld, dan vouwt men haar 1 cM. naar de keerzijde om
(Ie inslag). De breedte van den zoom wordt door het 2e inslag