Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
ander formaat gestoken, meer overeenkomende met dat der schoolboeken,
en aanmerkelijk in prijs verminderd.
Het vinde verder zijn"* weg bij tal van belangstellenden in het leervak,
dat voor het meisje zeker een der meest belangrijke mag heeten.
Van vroeger gemaakte opmerkingen is, zooveel doenlijk, partij getrokken;
voor verdere op- en aanmerkingen houdt zich aanbevolen
Groningen, Januari 1882. T. v. d. BERG—STOMP. '
VOOKBEUICHT VOOK DEN DERDEN DRUK.
Na 't verschijnen van den 2en druk van dit werkje is de "Wet op ''t L. O.
o. a. zoodanig gewijzigd, dat weder van tijd tot tijd gelegenheid wordt
gegeven om door ""t afleggen van een examen voor bijzondere commissiën,
benoemd door Z. Excellentie den Minister met de uitvoering der wet
belast, eene acte van bekwaamheid te verkrijgen voor huis- en school-
onderwijs in de nuttige en in de fraaie handwerken.
In verband met de eischen volgens het programma, vastgesteld bij
Koninklijk Besluit van 24 Oct. N". 7 (Stbl. N". 219) kwam het ons nood-
zakelijk voor, hier en daar iets uit te breiden en aan te vullen, zoodat
het werkje ook verder, evenals ons Knipboek, uitgegeven bij de fiima
Wolters, zal kunnen zijn en — naar we hopen — steeds meer zal worden
eene vraagbaak voor allen , die zich aan bovenbedoelde examens wenschen
te onderwerpen: zoomede een betrouwbare gids voor de onderwijzeres,
die geroepen is het vak in de school te onderwijzen.
Voor op- en aanmerkingen houdt zich verder aanbevolen
Groningen, September 1886. T. v. d. BERG—STOMP.