Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
teruggaande toeren uitgevoerd. Men werkt hierbij steeds met de
helft der mazen, in dien zin, dat de opeenvolgende mazen beur-
telings worden gebreid en afgehaald. Bij dit afhalen wordt dan
tevens de werkdraad om de naald geslagen (holle maas). De te
werken mazen worden recht gebreid; diezelfde mazen blijven in
een volgend toer onbewerkt. Door deze wijze van breien schijnt
het werk dubbel en heeft geene rechte of keerzijde. De wijze
waarop de holle mazen met andere worden samengebreid, vormen
het patroon van het werk.
Ter opheldering volgen hier drie voorbeelden.
a. Gewoon patentwerk ; begintoer: averecht af halen , omslkan;
1 recht; patroontoer: averecht afhalen, omslaan, rechtminderen.
De mindering wordt gewerkt van de holle maas en van de af-
gehaalde van het vorig toer. Dit patroontoer wordt steeds
herhaald.
h. Gekruist patentwerk; begintoer: 1 recht, rechtafhalen,
omslaan; patroontoer: afhalen, omslaan, recht minderen; ook
dit patroontoer steeds herhalen.
Uit het begintoer blijkt, dat men een getal mazen heeft,
hetwelk door 2 deelbaar is; hierbij moet men echter nog eene
maas opslaan, welke in het begintoer recht gebreid wordt en
de laatste maas op de naald moet zijn. In het volgend toer
wordt deze maas eerst recht gebreid, waarna men de beschrijving
van het patroontoer volgt.
De af te halen maas is het omslag van het voorgaande toer;
de mindering wordt gemaakt van de afgehaalde en de rechtge-
breide maas van dat toer. Men eindigt met recht minderen.
Al de nu volgende toeren worden als dit patroontoer gebreid;
men begint steeds met 1 recht en eindigt met recht minderen.
Het omslag in een toer wordt in het volgend toer afgehaald
en in een daaropvolgend met eene maas recht te zamen gebreid
[recht minderen)-^ dus wordt in het 3e toer \\Gt omslag oiAeholJe
maas eerst gebreid; twee omslagen liggen steeds gekruist op
de naald. Mindert men verdraaid in'plaats van recht, dan
verkrijgt het werk een geheel ander aanzien; wij voor ons
geven de voorkeur aan recht minderen.
c. Net-patentwerk. Zijn de twee patentsteken, onder a. en
V. D. BERG—STO.MP, Vrouw. hatidw., 3e druk. 4