Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
5e toer: 2.recht, omslaan, afhalen, 3 recht, de afgehaalde
over de 3 reehtgebreide halen;
6e, 7e en 8e toer: recht;
9e toer: als de Ie toer, enz.
Men kan dit werk verdeelen in een patroontoer en 3 tusschen-
toeren. Patroontoeren zijn die, waarin een figuur wordt begonnen
of voortgezet; tusschentoeren noemt men die, waarin het figuur
wordt bestendigd.
Op patroonfiguren, die ontstaan door eene enkele holle maas
en eene rechte mindering, volgen die, met eene enkele holle
maas en eene averechte mindering; daarop met eene enkele
holle maas en rechtverdraaide en dan met eene enkele holle
maas en averechtverdraaide mindering.
Nu is men gevorderd aan de dubbele, holle maas en dubbele
mindering; d.i.: afhalen, minderen, de afgehaalde maas over
de geminderde halen. Heeft men 2 holle mazen naast elkander,
dan werkt men steeds de eerste recht en de tweede averecht.
De gemakkelijkste patronen zijn dus die, waarbij de holle maas
en de mindering naast elkaar liggen en waar patroon- en tusschen-
toeren het een om het ander voorkomen.
Letters breit men van kleine, averechte kwadraten, 2 mazen
Pig. 10. breed; 2 toeren hoog.

of ook: 3 mazen breed
iiiiiiiHiiiiiiiiiHiiiiiiiilll en 3 toeren hoos'
■■■■■■■□■□■■■■■■■■■■DBaCBODal uraarKii mon rlan rlon
■■■■■■□■■□■■■■■■■■■□■■□■■non waaroy men aan aen
■■■□□□□□□□■■■■■■■■■■□□□□■■■■I middelsten toer werkt:
■■■^□■■■□□■■■■□■■■■□CBMDDBH^ 1 averecht; omslaan;
jDaaMM|iggngMggnnggSiDn^ averecht minderen.
Men neemt de 5 of 7
steeks letters van het merken van linnengoed tot voorbeeld. Sier-
lijker letters verkrijgt men, door hare lijnen van averechte mazen
weer te geven; zie fig. 10. Iedere stip duidt eene averechte maas aan.
Pafentbreiwerk.
l'atentbreiwerk leent zich, door zijn zachten en rekbaren aard
het best voor wollen voorwerpen. Het wordt altoos in heen- en