Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBKRICHT VOOK DEX TWEEDEN DRXTK.
We merkten in 't voorbericht voor de eerste uitgave op, dat onze hand-
. leiding voor vrouwelijke handwerken haar ontstaan vooral verschuldigd
was aan eene dikwijls herhaalde klacht der examinandi, dat ze niets
hadden, waaruit ze de noodige theoretische kennis voor het examen
konden putten.
De wet van 17 Aug. 1878, Stbl. N". 127, heeft het bestaan van eene
\
handleiding voor de vrouwelijke handwerken nog meer noodzakelijk
gemaakt; de wet eischt, dat in alle scholen, waarin meisjes onderwijs
ontvangen, de vr. handw. worden onderwezen, althans voor zoover de
nuttige betreft. liet onderwijs daarin zal klassikaal moeten worden gegeven —
wat we ook reeds in den len druk, bl. 9 en verv. bespraken; toch bevatte
de Ie druk voor haar, die geroepen is om het leervak in de school te
onderwijzen, niet meer dan eenige aanwijzingen. Daar een nieuwe druk
noodzakelijk was geworden, hebben we daarom niet alleen aan enkele
hoofdstukken eenige noodige uitbreidingen gegeven en hier en daar iets
gewijzigd, maar tevens er aan toegevoegd eeue methode voor het leervak,
met het oog op de lagere school. Men zal daarin een' leergang en een
leerplan voor de nuttige handwerken uitvoerig genoeg vinden uitgewerkt,
om voor een zesjarigen cursus te kunnen dienen.
We vertrouwen, dat het werkje daardoor in bruikbaarheid zal hebben
gewonnen en niet uitsluitend dienst kan doen voor haar, die zich voor
het examen in de vr. handw. voorbereidt, maar ook in de school eene
plaats kun innemen, om daar bij de praktijk te worden geraadpleegd. Om
daartoe mede te werken heeft ook de uitgever het zijne gedaan; 't is in