Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
Fig. 9.
55

eene maas wordt gebreid, verkrijgt zij daardoor den vorm eener
maas. Wijl eene holle maas altijd eene nieuwe is, moet er steeds
eene andere voor wor-
den weggeminderd.
Het ligt dus voor
de hand, dat deze
soort patroonfiguren
veel moeilijker is en
meer de aandacht der
werkster eischt, dan
die, welke boven zijn
beschreven; temeer,
wijl niet altijd op eene
holle maas terstond
het wegminderen van
eene andere volgt; zoodat men nu en dan genoodzaakt is de
mazen te tellen ja dat bij zeer ingewikkelde patronen bijna on-
ophoudelijk moet doen. Hierbij komt nog, dat het opnemen van
eene afgevallen maas niet alleen zeer moeilijk is, maar ook altoos
eenig spoor achterlaat; waarom men hiervoor, bij deze soorten
van figuren nog meer op zijne hoede dient te zijn, dan bij de
dichte patronen. Ook bij holwerk zijn streeppatronen het een-
voudigst; ofschoon men, hieraan volkomen gelijk, wat de moei-
lijkheid van vervaardigen betreft, ook eene soort van werk kan
breien , dat geene bepaalde figuren geeft te zien, maar een hol
weefsel schijnt; als men b.v. werkt: Ie toer: omslaan, recht
minderen; 2e toer: recht minderen , omslaan, voor rondwerk; en
voor open werk altijd maar: omslaan, recht minderen.
In het Ie geval heeft het werk eene rechte en eene keerzijde;
in 'tlaatste geval echter niet, en is dan zeer geschikt om, met
zeer dikke wol gebreid, voor sjaals te worden gebruikt. Het
aantal opgeslagen mazen voor dit werk moet steeds even
zijn.
Een minder hol werk verkrijgt men, als men breit:
Ie toer: omslaan, afhalen, 3 recht, de afgehaalde maas over
de rechtgebreide halen;
2e, 3e en 4e toer: recht;