Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
•ia
men altoos de serste maas afhalen om den kant meer vastheid
te geven; aan de rechte zijde van het werk moet men altijd recht
en aan de keerzijde averecht afhalen.
Eene andere wijze van afhalen geeft aan de kantmazen een veel
fraaier aanzien. Men moet daartoe niet de eerste maar de laatste maas
afhalen. Voor men dit doet, brengt men den draad naar voren,
haalt dan de laatste maas af, keert het werk om en breit de eerste
maas altoos recht, aan welke zijde van het werk men ook bezig is.
Met rond breiwerk bedoelt men datgene, wat in rondgaande
toeren wordt gewerkt.
Het opslaan der benoodigde mazen is het begin van elk
breiwerk en kan op verschillende manieren geschieden.
De eenvoudigste wijze is die, welke verricht wordt met eene
naald en een' draad. Men neemt daartoe den draad, die van het
kluwen afhangt, tegelijk met de naald in de rechterhand, neemt
nu ook den werkdraad in de linkerhand en slaai om den linker-
duim een lis zoodanig, dat hierdoor onder den duim een kruis
wordt gevormt. Dan neemt men het achterste gedeelte dier lis
op de naald, buigt den linkerduim om de punt der naald en
haalt den duim nu uit de lis, waarna men den linkerdraad zóo
aanhaalt, dat de lis om de naald sluit.
Eene andere wijze van opslaan geschiedt met twee draden en
eene naald. Men windt daartoe den draad van het kluwen af tot
eene lengte, die 3 of 4 maal zoo groot is, als de wijdte of de
breedte bedraagt van het geheele aantal der mazen, die zullen
worden opgeslagen. Het afgewonden eind draad, dat niet wordt
afgebroken, neemt men nu in de linkerhand en slaat, voor den
duim langs, om den wijsvinger dier hand eene lis, steekt de
naald hierin en slaat met de rechterhand den draad van het
kluwen om de naald, haalt dien draad door, daarna den wijs-
vinger uit de lis en nu den linkerdraad aan.
Het zoogenaamde breiend opslaan geschiedt met twee
naalden. Men maakt eerst eene lis om eene der naalden welke
men daarna in de linkerhand neemt en voert nu, met behulp der
tweede naald, de eerste drie bewegingen der rechte maas uit,
t. w.: insteken, omslaan, doorhalen.
Wil men iets breien , dan dient men zich eene duidelijke voor-