Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
te naaien, zich, tot het leeren hanteeren der naald, oefenen in
het maken der gewone merk- of tapisseriesteek, en dat wel: om-
dat van stramien of canevas de draden duidelijker te onderscheiden
zijn dan bij linnen zelfs van de grofste soort. Zonder dus te
veel van de jonge oogen te vorderen kunnen ze leeren, hoe de
loop van den draad is en hoe die bij het werken moet worden
gevolgd.
Bovendien: het werken op stramien geschiedt met eene tapis-
serienaald , welker punt afgestompt is en dus niet zoo licht kwetst
als die eener naainaald, terwijl door het langere en breedere oog
der eerste de draden beter kunnen worden gestoken, dan door
het zooveel kleinere oog der laatste. Yerder: bij het werken op
stramien gebruikt men gekleurd garen, dat op de witte stof
helder uitkomt, waardoor dus de kinderen beter kunnen zien,
of de steken liggen zooals het behoort dan dit bij het naaien,
waar stof en garen dezelfde kleur hebben, het geval is.
Hebben de kinderen zich in het hanteeren der naald geoefend,
dan volgt het naaien. Men late haar zooveel mogelijk alles zelve
knippen; men zorge daartoe echter met zulke voorwerpen te
beginnen, waaraan geene moeilijke lijnen voorkomen. Elk voor-
werp , dat gereed is, moet, zoo noodig, ook door de kinderen
zelve worden gemerkt. Is de stof te fijn, dan kan dit gebeuren
op een stukje grof lint, dat daarna netjes op de daarvoor be-
stemde plaats door zoomsteken wordt bevestigd; ook kan men
een stukje fijn stramien laten oprijgen, dat, na het voltooien
der letters, bij enkele draden wordt verwijderd.
De bewegingen die bij het haken worden vereischt, vallen aan
menig kind moeielijker te leeren dan men oppervlakkig zou meenen.
De rustige houding die van de rechterhand bij het werk wordt
gevraagd, terwijl de linkerhand de verschillende bewegingen
van het werk verricht, is voor de kinderen, die tot dusverre juist
aan de beweging der rechterhand waren gewoon geraakt, iets zoo
geheel vreemds, dat het hun aanvankelijk hoogst moeielijk is zich
die geheel andere beweging eigen te maken. Dit blijkt o.a. ook
daaruit, dat ze zich in den beginne herhaaldelijk de vingers der
linkerhand door de haaknaald kwetsen. Zeer wenschelijk is 't
daarom, in 't eerst eene houten haaknaald te laten gebruiken.