Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
169
zoodat er nu twee gedeelten zijn, die elk de benoodigde wijdte
hebben. De eene helft wordt in een gedeelte van het blauwe
papier gewikkeld en zoolang in de werkdoos geborgen, tot de
andere helft gereed is. Deze laatste wordt op een stuk wasdoek
gehecht, dat even breed en even lang is als de strook. Dit op-
hechten geschiede met borduurkatoen no. 7 of met rood Turksch
merkgaren; nimmer met hard en zwaar gedraaid garen, omdat
hierdoor de stof te veel lijdt.
Twee derde van de lengte der stof wordt opgerold en het
andere deel, waarbij het werk moet beginnen, los gelaten. Om
het opgerolde deel wikkelt men een stuk van het blauwe papier;
hetzelfde doet men ook, als de arbeid een eind gevorderd is,
met het afgewerkte gedeelte.
Borduurkatoen wordt niet tot een kluwen gewonden ; men knipt
een streng op twee plaatsen door, zoodat alle draden even lang
zijn, waarna het in eene strook wit papier wordt gewikkeld,
terwijl de draden aan beide zijden slechts eenige cM. uithangen.
Werkt men, zooals dit het geval is wanneer het werk opgevuld
moet worden, met twee soorten van katoen, dan late men het
nommer van elke soort buiten op het papier schrijven, om ver-
gissingen te voorkomen.
Fig- 82. Nadat al deze voor-
bereidende werkzaam-
heden zijn afgedaan;
bespreekt de onderwij-
zeres met de leerlingen
het voorrij gen, het op-
vullen en de beide
steken, waarmede het
eerste borduurwerk zal
worden verricht; maakt
hen opmerkzaam op de
verschillende wijzen
van uitvoering en tee-
kent eene der bogen, zie fig. 81, op het bord, ten einde duidelijk
te maken, hoe de festonneersteek moet worden gewerkt.