Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
4® groep. Hieronder zouden we willen samenvatten, wat
onder den naam van phantasiearbeid bekend is,
als daar zijn: woud- en papiermozaïk, lederwerk,
bloemenmaken, etc.
De laatste groep zal alleen thuis behooren in de scholen voor
voortgezet lager- en voor middelbaar onderwijs.
De aard der handwerken leidt onwillekeurig de leerlingen, die
goed onderwijs hebben genoten, tot zelfwerkzaamheid en hierop
moet dan ook vooral het onderwijs worden gericht. Ze moeten
geschikt gemaakt worden om al de benoodigdheden in eene een-
voudige huishouding zonder hulp te kunnen vervaardigen, terwijl
ze de daartoe benoodigde grondstoffen moeten kunnen beoordeelen.
De goedkoope gereedschappen en grondstoffen maken het ook
zelfs voor de meisjes uit den geringsten stand mogelijk, zich
buiten de schooluren met eenig handwerk bezig te houden. Een
stel breinaalden voor 5 ct. en 1 '/g streng bont wollen garen,
zooals dat in bijna alle denkbare kleuren van 10 ä 15 ct. per
streng is te bekomen, stellen haar in staat voor een broertje of
zusje een paar warme kousjes te breien; met eene haaknaald voor
2 ct. en een streng haakgaren voor 5 ct. is het haar mogelijk
een paar mofjes of een mutsje te vervaardigen.
Zoo blijkt o. i. duidelijk, dat de vrouwelijke handwerken den
aard en de strekking hebben, om het eigendom te worden van
eiken stand in de maatschappij, dat hun weldadige invloed in elk
huisgezin kan worden bespeurd.
IN- UE SCHOOL.
Het onderwijs in de vrouwelijke handwerken dient klassikaal
te worden gegeven; d. w. z.: al de leerlingen moeten met de-
zelfde soort gereedschappen en grondstoffen op 't zelfde oogenblik
dezelfde soort van werk verrichten. Op welke wijze is dat uit-
voerbaar ?
i