Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
166
Ook by dit kwadraat moeten de leerlingen, zoo nu en dan,
eene rij aflezen, b.v. de derde rij: 1 dicht ruitje, 1 hol ruitje,
Fig. 75. Fig. 76.2 dicht, 1 hol, 2 dicht enz. Tevens late men fig. 76 in het
cahier nateekenen. Vervolgens wordt een kwadraat met vaste
steken, van een der punten uit, gewerkt. Zie fig. 77.
Er worden twee kettingsteken gehaakt, waarna, in den eersten
dezer, 3 vaste steken worden gewerkt. Bij elke volgende rij wordt
Fig. 77. bij het begin en bij het einde ge-
meerderd, door voor den»l®° en na
den laatsten vasten steek éen ketting-
steek te werken. Zoo kan men naar
eigen keuze voortgaan , tot het kwa-
draat 29, 31, 33 of meer steken
breed is. Daarna wordt aan het begin
en aan het einde van elke rij ge-
minderd door den eersten en den
laatsten steek samen af te haken.
Vervolgens kan men, desverkie-
zende, ook nog een dergelijk model van stokjes laten vervaardigen.
Nu late men een kwadraat volgen, waarvan de opgeslagen
kettingsteken twee der buitenzijden vormen en waarbij de
mindering in de richting van de hoeklijn door het kwadraat loopt.
Men kan dit naar verkiezing laten werken in stokjes of in
vaste steken. Men slaat eerst de benoodigde (30) kettingsteken
op en haakt hierover 30 vaste steken. In de tweede rij worden
de 15e en 16e steek overgeslagen, zoodat er 28 blijven, die in
de 3de rij weder alle worden bewerkt; in de 4e rij worden