Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
162
draden aanbrengen; men late op eene bepaalde plaats öf scheer-
öf inslagdraden uit de stof halen, die dan weder door stoppen
worden aangevuld. Men laat in de school gewoonlijk zuiver
vierkante openingen stoppen; en toch — 't komt in de werkelijkheid
meestal anders voor. Dikwijls bekomt een kleedingstuk eene
scheur, die een zeer onregelmatigen vorm heeft, soms recht
met den draad loopende, soms schuin; soms is de stof naar
twee zijden ingescheurd, zoodat een lapje, in den vorm van
een driehoek afhangt, 't Is dus noodig, dat de leerlingen ook
dergelijke gebreken leeren verstellen. Men make daartoe in eene
lap gebruikte, maar nog stevige katoen, eenige scheuren; niet
met de schaar, maar, na eene kleine insnijding te hebben ge-
maakt, al scheurende. Deze scheuren moeten niet opgespannen
worden, maar over den vinger werkende hersteld. Eer ze nu
beginnen deze scheuren te stoppen, moeten de stofdraden, waar
ze soms niet alle zijn gescheurd met de naald worden glad-
gestreken.
"Wil men kinderen leeren stukjes inzetten dan beginne
men met hen te laten doen, zooals we dat gewoonlijk zien van
vrouwen uit het volk, die nooit verstellen geleerd hebben, nl.
het stukje niet in maar op de stof te zetten.
Men laat hen daartoe eerst een vierkant van papier knippen
van 12 cM. in 't vierkant en daarna een dergelijk stukje van
linnen, waarbij ze het papier als patroon gebruiken. Om het
linnen lapje wordt nu, gelijk met de draden, een inslag van
1 cM. gevouwen; daarna wordt het op den lap gespeld, die voor
versteldoek zal dienen en waaromheen ook reeds een smalle
zoom is gelegd; waarna het met fijne steekjes wordt opgezoomd,
beginnende in het midden van eene der beide zijden, die gelijk
met de inslagdraden loopen.
De onderwijzeres make de leerling er vooral op attent, dat
de hoeken bijzonder scherp en zuiver moeten zijn.
Zijn er twee zulke vierkantjes opgezet dan volgen op gelijke
wijze eenige driehoekjes. Vooraf late men achter het tweede
opgezette stukje, de oude stof wegknippen ter grootte van 11 cM.
in 't vierkant en daarna de 4 zijden plat zoomen.
Daarna laat men weder een vierkantje van papier snijden;