Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
158
garen verrichten. Wij weten bij ondervinding, dat de kinderen
dit werk met meer lust en opgewektheid verrichten, dan het
naaien aan een' naaidoek; en men bereikt hetzelfde doel.
Om knoopsgaten en spinnetjes te leeren maken, kan men een
afzonderlijk lapje nemen, de stof hiervoor kan ook fijner worden
gekozen, dan wanneer men dit werk op een' naaidoek laat ver-
richten , waardoor voor het kind het zoo lastige rafelen der grove
stof wordt vermeden. Het maken van knoopsgaten en spinnetjes
is niet zoo gemakkelijk voor een kind te leeren; waarom 't ons
niet goed voorkomt, dat alles achtereen aan een' naaidoek wordt
verricht, voor men voorwerpen begint te laten naaien; temeer
wijl voor de eerst te naaien voorwerpen deze kennis ook niet
wordt geëischt. Alles wat van nu aan genaaid wordt, wordt
door de leerlingen ook geknipt. Geeft men hun b.v. 34 cM.
linnen voor 2 zakjes, als boven bedoeld zijn, dan vertelt men
eerst, wat er van zal worden gemaakt, waarvoor dat voorwerp
dient etc.
Men zegt b.v. leg de lap stof op de tafel, met den eenen
zelfkant naar u en den anderen naar mij geïicht; leg nu de
beide zelfkanten op elkander, zoodat ze beide naar mij gekeerd
zijn. Steek nu langs den zelfkant eenige spelden in de stof,
nu ook langs de vouw en knip dan de stof in de vouw door.
Langzamerhand wordt de stof, waarvan de kinderen voor-
werpen maken, minder grof genomen; die voorwerpen kunnen
ook eenigszins van anderen aard zijn, al naarmate van de maat-
schappelijke positie der ouders van de leerlingen; zoo kan men
b.v. op kostelooze scholen zijzakken laten vervaardigen, zooals
die door vrouwen uit den werkenden stand worden gebruikt.
Ze kunnen nu ook kussensloopen, zoowel van bonte als van
witte stof, maken en halsdoeken in driehoekigen vorm. Moeten
er meer samengestelde voorwerpen vervaardigd worden, dan
late men ze die eerst op der ware grootte van papier knip-
pen ; in de hoogste klasse neme men soms afzonderlijke kniplessen,
in betrekking tot allerlei voorwerpen, die in de huishouding
voorkomen. Het knippen dezer behoeft niet altoos op de ware
grootte te geschieden. O. i. is dat niet bepaald noodig; wel
noodig is het, ze van het knippen zooveel te leeren, dat ze