Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
echter ook nog op andere wijze hetzelfde leeren doen, en wel
aldus: neem den afhangenden draad tusschen duim en wijsvinger
van de linker- en tusschen duim en wijsvinger van de rechter-
hand. Leg nu den draad van de rechterhand over den wijsvinger
der linkerhand, vat daar beide draden. Haal den draad van
't kluwen, met duim en wijsvinger van de rechterhand door den
gevormden boog, trek met de linkerhand aan beide draden en
de lis is gevormd.
Menigeen zal de eerste handelwijze wellicht omslachtig vinden;
de tweede is zeker eenvoudiger en kan gemakkelijk op "t bord
worden voorgeteekend; maar wij raden ieder, de beide wgzen
eens te maken en men zal dan zien, dat alles uiterst eenvoudig
is en na duidelijke omschrijving ook gemakkelijk door de leer-
lingen nagedaan zal worden. Nog eenmaal maakt de onderwijzeres
eene dergelijke lis voor; daarna moeten de kleinen het beproeven.
Deze oefening wordt zoolang herhaald, tot allen haar goed kun-
nen verrichten. Nu moeten allen, één voor één, de drie bewe-
gingen bij het opslaan nazeggen:
insteken,
omslaan,
doorhalen.
Kunnen ze dit zonder haperen in goede volgorde doen, dan
laat de onderwijzeres hen op nieuw eene lis maken, en gaat
aldus voort: Neem de lis in de linkerhand, eene breinaald in de
rechter; steek met de naald van rechts naar links —- of van
voren naar achter — door de lis; trek haar dan zóo aan, dat
ze los om de naald sluit.
Neem nu de naald met de lis in de linkerhand, zóo, dat de
punt naar rechts uit de lis steekt; houd de lis met den linker
duim en wijsvinger op de naald vast, neem dan in de rechter-
hand de andere naald (+), steek hiermede van voren naar ach-
teren in de lis; vat den draad, die het dichtst bij de naald hangt,
tusschen duim en wijsvinger der rechterhand, sla den draad van
achter naar voren om de naald, in de rechterhand, trek den op
die naald liggenden draad van achter naar voren door de lis en
streek met de naald der linkerhand van voren naar achter zóo
in deze nieuwe lis, dat de beide naalden kruiselings over elkander