Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
van uit het middenpunt tot in de hoeken der figuur werkt. Zie
fig. 64. In het midden der figuur legt men eindelijk om het
geheel te voltooien nog een knoopjessteek.
De pluche steek wordt, evenals de rechte gobelinsteek
gewerkt, maar nu over stokjes die alle even dik zijn. Is het
werk voltooid, dan bestrijkt men de achterzijde met schakellijm
of opgeloste arabische gom. Is dit droog, dan worden de stokjes
uitgetrokken.
Deze steek leent er zich uitmuntend toe om over stramin op
laken te worden gewerkt; de draden stramin worden dan, even-
als de stokjes, na het voltooien uitgetrokken.
Ook den gewonen kruissteek kan men nog op verschillende
wijzen variëeren, door in plaats van over twee over een grooter
aantal draden te werken, door in de hoogte meer draden te be-
werken dan in de breedte en omgekeerd; doch welke steken men
ook werkt, of hoe men ze ook varieert, altijd moet men nauw-
keurig de draden aftellen; en voor alles teile men de steken , die
den omtrek eener figuur zullen vormen, zorgvuldig af. Werkt
men echter in den stijl Louis XIII, dan worden de omtrekken
niet afgeteld, maar met inkt op de stof zelve voorgeteekend;
dit moet, evenals bij ander borduurwerk, zeer nauwkeurig ge-
schieden.
Elk deel van eene bloem, van een blad of van eene arabesk
wordt óf met den gewonen kruissteek of met den rechten gobelin-
steek en de daarvoor bestemde kleur ingevuld; de voorgeteekende
omtreklijn wordt met een eenigszins andere tint van dezelfde kleur
gewerkt. Men neemt steeds tamelijk fijn gaas en matte kleuren,
terwijl de onderlinge schakeering geheel aan den smaak der werk-
ster kan worden overgelaten.
De gewone kruissteek, die over twee draden in de hoogte
en de breedte gewerkt wordt, is voor arbeid van eenigen omvang
het meest aan te bevelen; niet alleen wijl deze de sterkste steek
is, maar ook omdat hij — de petit-point uitgezonderd, die
over een draad gewerkt wordt — de kleinste is; ten gevolge
waarvan men de verschillende figuren in dezen steek het zuiverst
kan nawerken.
Het kiezen van kleuren eischt nog al eenige zorg.