Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
128
draden naar rechts en naar links aan en schuift den knoop
naar boven. De averechte knoop wordt evenzoo uitgevoerd, met
dit onderscheid, dat men nu eerst met den linker werkdraad werkt.
De gegolfde knooj) ontstaat doordien men eerst een zeker
aantal rechte en dan een even groot aantal averechte knoopen
van den dubbelen knoop maakt.
Voor den hladereytknoop behoeft men ook twee paar werk-
draden, welke men, een weinig van elkaar verwijderd, op het
kussen vasthecht. Men moet nu nog een tweeden steundraad
hebben, welke echter alleen aan de linkerzijde op het kussen
wordt bevestigd. Dezen noemt men een beweegbaren steundraad.
Men neemt hem in de rechterhand en werkt met de linker,
van links af beginnende op de rij af, met ieder der vier draden,
om den draad, dien men in de rechterhand heeft, twee feston-
neerknoopen, waarna men den beweegbaren steundraad aan de
rechterzijde van het kussen vast maakt. Op deze wijze heeft
men nu de eerste rij, die recht over het kussen loopt, gewerkt.
Bij de tweede rij doet de eerste draad van den linkerkant begin-
nende, als leidraad dienst. Men legt dezen in schuine richting
van links boven naar rechts onder, over de drie andere draden
en houdt hem met de rechterhand stevig vast. Nu werkt men
de drie draden op de rij af, weer twee festonneerknoopen over
den leidraad; daarna steekt men eene speld op het kussen,
slaat den leidraad er om en legt dien , van rechts boven naar
links onder, over de drie werkdraden; waarna men de derde
rij in omgekeerde richting van de tweede werkt De tweede en
de derde rij worden steeds herhaald.
Door meerdere werkdraden te nemen kan men de schuine
lijnen, die door 't werken ontstaan, en die volgens bovenstaande
beschrijving enkel zijn, naar willekeur verveelvoudigen. Men
dient er echter op te letten, indien men meerdere schuine lijnen
in dezelfde richting werkt, dat men bij elke nieuwe lijn den
eersten draad als leidraad gebruikt. Behoeft men zeer lange
werkdraden, dan windt men ze ieder afzonderlijk op eenen draad-
houder. waardoor het verwarren der draden wordt voorkomen.