Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
inniger band ontstaat tussehen onderwijzeres en leerlingen, dan
bij eenig ander leervak; vandaar dan ook, dat dit leervak zoo-
veel kan bijdragen, tot de vorming, tot de opvoeding van
het meisje.
Bij 't onderwijs in de vrouw, handw. doet zich schier dagelijks
de gelegenheid voor, dat de onderwijzeres door een vermanend
of wel een opwekkend woord eenen invloed ten goede op de
kinderen kan verkrijgen; iets, wat van hoog belang moet worden
geacht. Heeft de onderwijzeres zich de liefde en de achting van
't kind weten te verwerven, dan zal het haar ook niet meer
moeilijk vallen, vele deugden aan te kweeken , als: gehoorzaam-
heid, liefde tot de waarheid, dienstvaardigheid, eerlijkheid,
arbeidzaamheid , netheid , enz.
De onderwijzeres zorge, dat de regelen der school stipt worden
vervuld, en ga daartoe met een goed voorbeeld voor. Is het
lesuur daar, dan moeten de leerlingen de onderwijzeres op hare
plaats vinden, dan moet alles, wat gedurende de les gebruikt
moet worden, gereed gelegd zijn, dan moet, in't kort, alles zijn
verricht, wat aan den goeden gang van 't onderwijs bevorderlijk
kan zijn. Hierdoor worden de kinderen er aan gewend op den
juisten tijd te komen, ze zullen er aan gewoon raken nooit iets
te vergeten, wat ze voor eenige les dienen mee te nemen.
De onderwijzeres verrichte nooit iets aan het werk der kinde-
ren , noch make het op of werke het bij, waardoor het een fraaier
en beter aanzien zou krijgen. Brengen de meisjes werk thuis,
waaraan het moeilijkste door de onderwijzeres is verricht, of wat
door haar van vlekken en fouten is gezuiverd, dan zal het geval
voorkomen, dat wanneer een meisje voor net en fraai werk wordt
geprezen, zij verzwijgt, welk een groot aandeel de onderwijzeres
daaraan heeft.
't Ligt in den aard der vrouw, anderen te willen helpen en van
dienst te zijn; den aanleg hiertoe zien we reeds bij zeer jonge
meisjes. Het gereed leggen van het werk biedt eene geschikte
gelegenheid aan, om dien aanleg te bevorderen; dit kan, vóór
het begin der les, bij beurten door een paar leerlingen worden
verricht; de onderwijzeres toone, dat ze prijs op die hulp stelt.
't Gebeurt helaas, wel eens, dat er iets op geheimzinnige wijze
1 ^^