Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
stevig aantrekt. Nu steekt men eene speld door steun- en werk-
draad beide, waar deze om elkaar liggen, zoodat ze samen op
het kussen zijn gehecht. Elke werkdraad, dien men aldus dubbel
gevouwen om den steundraad slaat, vormt een paar draden,
waarvan de eene helft als lei- en de andere helft als werkdraad
dienst doet; terwiji ze soms beurtelings als lei- of als werkdraad
wisselen. Al de paren werkdraden hangen over den laagsten of afloo-
penden kant van het kussen, dat naar de werkster gekeerd moet zijn.
Om nu den festonneerknoop te maken neemt men van een
paar werkdraden den linker, die uitsluitend als leidraad dienst
moet doen, in de linkerhand zoo strak mogelijk gespannen, en
steune hem met den wijsvinger; dan voert men met de rechter-
hand den anderen draad, onder en over den leidraad, door den
boog dien de werkdraad aan den rechterkant van den leidraad
vormt, haalt den werkdraad aan en schuift den knoop, die nu
gereed is, naar boven tegen den steundraad.
De enkele ketting wordt op dezelfde wijze uitgevoerd, alleen
met dit onderscheid, dat men beurtelings met den linker en
met den rechterdraad werkt.
De dubbele ketting wordt als de enkele gewerkt, doch men
neemt nu twee paar draden, zoodat men den lei- en ook den
werkdraad dubbel heeft; men lette er vooral op, dat de werk-
draad zeer stijf gespannen is en windt daarom den leidraad b. v.
om eene knoop van de japon.
Voor den dubbelen knoop, welks uitvoering gemakkelijk is te
leeren, heeft men 2 paar werkdraden noodig, die men, naast
elkaar, elk door eene speld om den steundraad op het kussen
bevestigt. Men kan den dubbelen knoop verdeelen in een rechten
en een averechten knoop. Van de 4 draden worden de beide
middendraden als leidraad gebruikt, welke, evenals bij de dub-
bele ketting, zeer strak gespannen moet zijn. Om nu den rech-
ter knoop te maken, legt men met de rechterhand den rechter
werkdraad los over den leidraad en houdt beide met duim en
wijsvinger der linkerhand zóo vast, dat de duim boven is. Nu
voert men den linker werkdraad over den duim onder den
leidraad door en van onder naar boven door den boog, welken
de rechter werkdraad vormt. Daarna trekt men de beide werk-