Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
slechts van de meest in gebruik zijnde een enkel woord zeggen.
De Brusselsche steek wordt evenzoo gemaakt als de kleine
driehoekjes, welke men in de borstspleet van een heerenhemd ziet.
Fig. 53.
Fig. 54.

Men steekt daartoe met de naald door
het band of door een reeds gespannen
draad van boven naar onder, evenals bij
een festoneersteek, en omnaait dan nog eenmaal den draad. Hier-
door ontstaat een stokje. Deze stokjes kan men enkel laten
blijven, of ook wel bij groepjes van twee a drie werken. Zie fig. 53.
Kleine figuren vult men in met den tulesteek. Hiervoor
werkt men eene rij zeer losse festonneersteken, waardoor kleine
bogen worden gevormd, welke alle even hoog en even ver van
elkander verwijderd moeten zijn. Deze bogen trekt men met een
overhandschen steek een weinig in, waarna men de volgende
rijen op gelijke wijze werkt. Fig. 54.
Kleine wieltjes, zooals die ook bij ander borduurwerk voor-
Fig. 55.
komen, zijn mede zeer
aan te bevelen. Men kan
hierbij dan ook het mid-
dengedeelte maken door
over de verschillende dra-
den met een achtersteek
te werken, in plaats van
beurtelings een op te ne-
men en een te laten liggen.
Tussehen twee einden
band, die evenwijdig loopen, kan men de opening invullen door
gefestonneerde stokjes, evenals bij het Venetiaansch borduursel,
indien de tusschenruimte niet breeder is dan het band zelf; is