Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
niets over dan maar op geluk af met het werk te beginnen, iets
wat in verre de meeste gevallen ten gevolge heeft, dat het werk,
gedeeltelijk gereed zijnde, moet worden uitgescheurd of losge-
tornd; hetwelk zeer ten nadeele is der stof, die daardoor niet
alleen morsig maar ook licht beschadigd wordt, terwijl er veel
kostbare tijd verloren is geraakt.
Ter bereiking van het doel dat men beoogt, is het dringend
noodig, dat de kinderen langzamerhand en al naar den aard
van het werk dat ze verrichten, eenige kennis van de stofifen
opdoen. Zoo moeten hun b.v. bij het breien de verschillende
eigenschappen van wollen- en katoenen garen worden aangewezen ,
de punten van verschil en overeenkomst moeten worden aangetoond,
de nommers waarin ze gewoonlijk zijn gesorteerd en het doel
waarvoor elke soort in 't bijzonder kan dienen, gekend.
Zoo moeten ze bij het naaien de verschillende soorten linnen,
ruwe en gebleekte katoen, kepers, diemiten, enz. leeren kennen
en het onderscheid tusschen goede en slechte soorten leeren zien.
Er moet hun gewezen worden wat scheering- en inslagdraden
zijn, wat snij- en wat zelfkant is, en bij de meer gevulde stoften,
zooals diemit en molton, welke de rechte en welke de keerzijde
is. Ook omtrent de breedte en den gemiddelden prijs der stoffen,
brenge men ze op de hoogte. Een en ander zal de meisjes
later van veel nut zijn, wanneer ze zelve hare inkoopen moeten
doen ; 't zal haar vrijwaren voor het doen van verkeerde en schade-
lijke inkoopen; terwijl het voor menige moeder uit een groot
gezin lang niet onverschillig kan zijn, of ze al dan niet hare
dochter naar een winkel kan zenden, verzekerd dat deze thuis
zal komen met wat ze wenscht.
(Omtrent de verschillende grondstoffen, zie men hierachter).
3. Kennis van den aard der handwerken.
Wil men van het onderwijs goede vruchten zien, dan moet er
een goede leergang worden gevolgd, dan moet men geleidelijk
van het gemakkelijke tot het meer moeilijke, van het eenvoudigste
tot het meer ingewikkelde overgaan. Daartoe is het een onmisbaar
vereischte dat iedere onderwijzeres een duidelijk inzicht in den