Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
geregen figuur in het midden kruisgewijs in, strijkt de stof
naar achter en steekt de naald in deze insnijding in en langs
Fig. 45. de omgeregen lijn weder uit. De steken
, , . moeten zoo dicht aan elkander sluiten,
Bilr^'iff »p.^''' ^at het werk op een fijn en vast-
' ronde figuren moet men de in-
snijding volgens den loop van den
|f draad doen; bij zeer kleine gaatjes
l^irfci —gebruikt men de pointson. liet aan-
hechten van den draad geschiedt bij
Engelsch borduursel in het omrijgsel; gaat dit echter niet, dan
maakt men eenige der laatste steken een weinig los en schuift
de naald en den draad hier door, waarna men ze elk afzonderlijk
weder aanhaalt. Bij lange bladen en andere figuren zorge men
dat de punten, die daaraan voorkomen, goed zuiver gewerkt
worden. Vormt eene aan elkander sluitende rij vetergaten den
buitenkant van een werk, dan moet het naar buiten liggende
deel der gaatjes gefestonneerd worden. De cordonneersteek wordt
voor Engelsch en Fransch borduursel beide gebruikt om de
stelen en soms ook om de bladnerven te werken; hij heet dan
rechte steelsteek. Men steekt de naald telkens loodrecht boven
den omrijgdraad in en onder dezen weder uit. Ook nu moeten
de steken onmiddellijk aan elkander sluiten.
Het Fransch of hoog borduursel is moeilijker en eischt
ook van de oogen meer inspanning dan het Engelsch borduursel.
Wordt het laatstgenoemde altijd open gewerkt, het eerste is altoos
dicht en ligt eenigszins hoog op de stof; vandaar de benaming
hoog borduursel. Fransch borduursel heet het, omdat het in
Frankrijk het meest in gebruik is en het best wordt uitgevoerd;
vooral Nancy is in dit opzicht beroemd. Men moet, om Fransch
borduursel te kunnen maken, de volgende steken kunnen uitvoeren:
den schuinen steelsteek, den rechten stiksteek, den
schuinen stiksteek, den knoopjessteek, den moesjes-
steek, den rechten platten steek, den schuinen plat-
ten steek, den omwoelsteek.
Do schuine steelsteek heeft zijn naam naar de wijze