Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
onmiddellijk boven de omgeregen lijn in en onder deze over den
afhangenden werkdraad uit. Vóór men den draad geheel aanhaalt
laat de linkerduim hem los en vat men hem met duim en
wijsvinger der rechterhand dicht onder het uitgangspunt der naald;
nu trekt men eerst een weinig naar links omhoog en daarna naar
rechts omlaag den draad vast aan. De volgende steken worden op
Fig. 42. Fig. 43.

gelijke wijze gewerkt, terwijl
alle dicht aan elkander moeten
sluiten. Fig. 42 geeft een een-
voudig festonneersel te zien; fig. 43 vertoont denzelfden steek
voor bogen gebezigd.
F'K- 44. Men kan ook nog
gepunte festons
werken, waarbij groo-
tere bogen uit meer-
dere kleine bestaan.
Zie fig. 44. Deze wijze
van werken vordert
echter nog al eenige
oefening, wijl grootere
en kleinere steken el-
kaar hierbij spoediger
opvolgen. De feston-
neersteek , die een der belangrijkste steken is, kan ook gebruikt
worden voor de binnenfiguren van borduurwerk, als : bladen , bloe-
men , etc., terwijl men er ook groote vetergaten (larmes) mede
omwerkt. Zie fig. 45.
Het Engelsch borduursel is. wijl er slechts éene steek-
soort voor noodig is, verreweg het gemakkelijkst te vervaar-
digen. T)o cordonneersteek, welken men er voor bezigt, is eigenlyk
slechts een eenvoudige overhandsche steek. Men knipt de om-