Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
88 REINIGÏNGSPL.IATS.
. 9. Reinigingsplaats,
Bij elke welingerigte Bewaarschool dient eene j^laats of
een vertrekje aanwezig te zijn, waar men de kleinen op eene
gemakkelijke wijze kan reinigen, wasschen, ontlasten van
zekere lastige onreinheid uit de haren als anderzins enz.
Hier toch Lehoort men niet alleen, ter bevordering van de
gezondheid, ernstig toe te zien, dat de kleinen helder ge-
wasschen en zindelijk ter school komen, maar bovenal ook
te zorgen, dat zij op school zoo vroeg mogelijk aan reinheid
en zindelijkheid worden gewend, dat tevens ook eenen gun-
stigen invloed uitoefent op hunne zedelijke vorming.
Deze plaats vindt men op PI. H aangewezen, naast de
keuken.
Zij bestaat in een klein vertrek, dat voorzien is van een
gootsteen of van eenen bak van zink of lood, zoo laag ge-
plaatst, dat vier of vijQarige kleinen er gemakkelijk gebruik
van kunnen maken.
Deze bak dient in verband te staan met den pomp of
regenbak in de keuken, zoodat zij bestendig ter hoogte van
eene palm zuiver water bevat, dat, door middel van eene
pijp, telkens, wanneer het noodig is, kan afgevoerd en door
frisch water vervangen worden. Aan den muur wor-
den de noodige handdoeken opgehangen en in eenen zinken
bak, in verschillende vakken, verdeeld, behooren eenige
soorten van waschdoeken, als voor het aangezigt, de han-
den enz. aangetroffen te worden.
Drinkplaats. Bij de evengenoemde plaats dient tevens een
bak aanwezig te zijn, waaruit de kleinen kunnen drinken.
Ook deze moet eene hoogte van vier of vijf palmen hebben
en van eenige drinkschaaltjes voorzien zijn, welke door een
kettingje of touwtje aan den bak zijn verbonden.