Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
SLAAPZAAL. ZIEKENZAAL. 87
borden (geschikt voor soep) van tin te zijn. Scherpe vor-
ken worden niet geduld.
7. Slaapzaal.
Aan eene inrigting, die ten doel heeft, om, des gevor-
derd, al de belangen van verwaarloosde kinderen aan te
trekken en in hunne behoeften te helpen voorzien, dient eene
slaapzaal verbonden te zijn. Zij behoort ruim en gezond
te wezen. Men kan echter, daar er omtrent het nachtelijk
bewaren der kinderen van den kant der ouders geen druk
aanzoek te wachten is, hiertoe ook eene gewone kamer ne-
men en dezelve van eenige hangmatjes voorzien. Waar het
getal overblijvers echter te groot is, om in eene gewone
kamer te overnachten, daar kan ook de speelzaal hiervoor
ingerigt worden, en kunnen des avonds de hangmatjes in de
zaal aan de touwen haken, die aan den zolder en den zijmuur
bevestigd, worden opgehangen. Zie PI. III, Fig. 8 en 9.
De inrigting der hangmatten is algemeen bekend, en de
doelmatigheid van derzelver gebruik even zoo erkend, dat
wij het onnoodig achten daaromtrent iets te zeggen. Ook
geven de afbeeldingen hiervan eenige aanwijzing.
8. Ziekenzaal.
Indien zich de zorg van deze of gene Bewaarschool mede
uitstrekt tot het beschermen van zieke kinderen, dan dient
hiervoor een ruim en gezond vertrek afgezonderd te worden,
waarin dan alleen zulke zieken mogen verzorgd worden,
welke aan geene besmettelijke ziekten lijden. Wat er tot eene
liefderijke en verstandige zorg voor zieke kinderen behoort,
is algemeen bekend. Ieder bekwaam geneesheer weet hierom-
trent ook de noodige voorschriften te geven, zoodat wij het
overbodig achten, hieromtrent onze gedachten mede te deelen.