Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
86 DE SPEELSCHOOL, SPIJSZAAL.
Leschryven. Ook worden hier hij afwisseling spraak- en
zangoefeningen gehouden, wanneer de leerschool daarvoor
minder geschikt is, of de bezigheden die niet veroorloven.
Op den vloer worden met krijt — rood en wit — lijnen
en figuren getrokken, waarnaar de loopoefeningen, marschen
en sommige spelen worden geregeld.
Als het noodig is om de spelende kleinen in groepen te ver-
deden, worden er van de eene zijde tot de andere lijnen getrok-
ken, binnen welke iedere groep zich moet blijven bewegen.
Ook in dit vertrek dient des winters eene kagchel te staan,
om hetzelve, des noodig, genoegzaam te kunnen verwarmen.
Het behoort verder op eene wijze van frissche lucht voorzien
te kunnen worden als dit in de Leerschool geschiedt. Eene
enkele of twee groote kasten daarin geplaatst, bevatten die
werktuigen en speelgoederen, welke dienstig worden geacht,
om de gezondheid, de ontwikkeling der ligchaamskrachten
en geestvermogens der kleinen te bevorderen.
6. Spijszaal.
De speelschool kan te gelijk dienen voor het nuttigen van
den middagkost, als de Bewaarschool tevens zal strekken,
om de kleinen den geheelen dag te bewaren. Men plaatst
in dezelve alsdan slechts zooveel tafeltjes (wij beschreven die
reeds) als men noodig heeft.
Ieder kind heeft bij het middagmaal een voorslag-doekje
noodig, dat tot het eigendom der school behoort. Deze
doekjes dienen, om de orde en regelmaat, van dezelfde
stof en kleur te zijn. Zoo ook dienen vorken, lepels en
horden van dezelfde stof en grootte te wezen, en om
alle aankweeking van eigenzinnigheid en kribberijen voor
te komen, worde dit gereedschap gemeenschappelijk ge-
bruikt. De vorken dienen van staal, de lepels (ronde) en